Història de l’agrupació

Primers portadors

Les primeres persones que tingueren cura dels nostres improperis eren anomenats el portadors i exercien aquesta tasca a canvi d’una compensació econòmica. En algunes poblacions els encarregats de les peces més feixugues eren presoners i en altres aquells que eren més fornits eren obligats a portar els entremesos sota pena de presó en cas de negativa.

La tradició

La tradició dels portadors es va mantenir més o menys constant fins que l’any 1973, en companyia dels portadors oficials, un grup de joves, sense cobrar, va començar a entrar en el teixit festiu sota la mirada atenta dels antics geganters. El punt d’inflexió definitiu es va esdevenir l’any 1974 quan un jove Solsoní va fer dansar una geganta durant el ballet tradicional. Finalment, l’entitat es formalitzà l’1 d’agost de 1979 i s’elaborà una comissió per confeccionar els estatuts. Un any després, el 10 de setembre 1982, s’aprovà el text i l’11 de desembre del mateix any es formà la primera junta que fou la predecessora de set més fins arribar a l’actualitat.

L’entitat

Abans de la instauració de l’entitat la gestió del patrimoni folklòric havia estat motiu d’alguns frecs entre l’Ajuntament i la Vint-i-quatrena. Avui, són moltes les ciutats i pobles que han copiat el nostre text per poder conservar les seves manifestacions folklòriques en una línia de respecte fidel al sentit de la tradició, esdevenint doncs, un altre tret distintiu del fet geganter a Solsona. Aquest text, un cop aprovat per les tres entitats se signà el 23 d’abril de 1983.

Actualitat

Actualment l’agrupació de geganters de la ciutat de Solsona continua treballant per la difusió, la recerca i, sobretot, pel respecte cap a la festa vetllant pel seu correcte i tradicional desenvolupament, entenent que la riquesa de la manifestació rau, precisament, en la seva concreció i peculiaritat.